Den vanliga arbetarens förkämpe

Posted by admin on december 16, 2013
Uncategorized

Företagen växer och blir allt större. Stora delar av världens företag ingår idag i världsomspännande multinationella koncerner där företagsledningen mycket väl aldrig någonsin gjort ett personligt besök till den lokala arbetsplatsen sådan är kulturen. Med en sådan lös företagsstruktur är det inte svårt att förstå behovet av en facklig arbetarrörelse.

Utan en aktiv sådan organisation är risken överväldigande att arbetsgivaren ställer får allt för stor makt över de anställda. Detta kan ta sig olika uttryck men vanligtvis handlar det om att man ger undermåliga löner, orimliga arbetstider samt erbjuder en allmänt dålig arbetskultur. För att balansera upp makten mellan arbetsgivaren å ena sidan och arbetstagaren å den andra är det viktigt att det finns någon som ser till att agera länk mellan dessa båda motpoler. Det är här våra svenska fackförbund kommer in i bilden.

Fackets främsta uppgift är att se till så att alla anställda behandlas rättvist och får en skälig ersättning för sitt slit. Därutöver har facket varit med och sett till så att vi i Sverige har lagstadgad semester samt får övertidsersättning osv.

Ännu finns det mycket kvar att göra

Somliga kanske anser att fackförbund historiskt gjort ett bra arbete, men att de nu spelat ut sin roll. Detta stämmer inte. Fackföreningsrörelsen har en mycket viktigt funktion att fylla i vårt samhälle alltjämt och att åka räkmacka på andra medlemmars slit är varken schyst eller speciellt effektivt. Som medlem ser du till att förbättra fackförbundets förhandlingsposition och ge tyngd åt dem när de sitter vid förhandlingsbordet.

En av de största utmaningarna i nutida Sverige är att minska arbetslösheten. Ett skäl till att arbetsmarknaden ser ut som den gör idag, är bemanningsföretagens inträde. Dessa företag erbjuder tillfällig personal i tider då företag går bra (vilket ofta är fallet då högkonjuktur råder), när tiderna sedan försämras kommer bemanningspersonalen inte längre efterfrågas vilket i förlängningen leder till ökad allmän arbetslöshet. Dessutom tenderar lönerna inom de branscher som i hög grad använder sig av bemanningspersonal hållas nere.

Här behöver fackförbund ta initiativ och försöka pressa arbetsgivaren till att i högre grad tillsvidare anställa personal istället för att hyra in kompetens punktvis.

Ökat fokus på individen

Under det senaste decenniet har en märkbar förskjutning skett i fackets verksamhet. Från att tidigare nästan uteslutande fokusera på kollektivet, ägnar man idag individen ett mycket större intresse. Detta märks på flera vis, t.ex. fokuserar man mer på att förmedla riktad rådgivning, kompetensutveckling och ge stöd åt karriärutveckling. En annan del av det individuella arbetet är inkomstförsäkring anpassad till yrke som garanterar bättre villkor vid arbetslöshet. Dessutom samarbetar fackförbund med näringslivet och kan därför erbjuda sina medlemmar lukrativa erbjudanden och rabatter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *